Prosjektet

Il Progetto

THE BACKSTAGE

European Junior Backstage Technicians
Et kompetanserammeverk for å fremme Europeisk utdanning og mobilitet

Project n. 2014-2-lT03-KA205-005020
Eu kommisjonen (Youth National Agency) har finansiert Erasmus+ KA2 ungdoms- prosjektet The Backstage. Prosjektet har som mål å tilby opplæring av ungdommer (NEET’s) til å bli sceneteknikere.

The Backstage er et Europeisk prosjekt som har som mål å støtte arbeidsmarkedets inkludering av europeiske NEETs gjennom et utdanningsløp som gir dem sertifisering som scenetekniker.

Dette nye opplæringsprogrammet for sceneteknikere som arbeider ved mindre teatre og scener vil bli sertifisert over hele Europa og bringe en innovativ måte å inkludere NEET’s i arbeidslivet.

Prosjektet fokuserer først på forskning, deretter definering av læringsmål og læreplan slik det er definert i ECVET, dvs kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Til slutt utarbeides det en opplæringspakke.

E-læringsplattformen vil bli testet av en gruppe engasjerte teknikere ved små teatre/scener. Ved slutten av utdanning, opplæring og praktisk arbeidserfaring får utøverne et Europass sertifikat.

I tillegg vil det også etableres en Europeisk database over sceneteknikere for å sikre prosjektets bærekraft og for å tilrettelegge arbeidsmarkedet for sektoren i hele Europa.

Prosjektet har som mål

 • Å tilby kurs med høy kvalitet til «NEETs», ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid (Not in Employment, Education or Training)
 • Tilby «open source» (åpen kildekode) verktøy for å forbedre sceneteknikernes kompetanse, ferdigheter og kunnskap og derigjennom øke deres muligheter på arbeidsmarkedet.
 • Forbedre samarbeidet blant Europeiske teatre og scener igjennom etableringen av en forening for teaterteknikere og scenearbeidere.
 • Gi mulighet for øket mobilitet, blant annet takket være et ECVET opplegg som anerkjenner studieresultater i andre EU-land
 • Fremme interkulturelle relasjoner og utveksling av kompetanse blant teaterteknikere og scenearbeidere i hele Europa
 • Tilby en «open source» plattform, kurs og Online Database over kvalifiserte fagfolk for bedre jobbmuligheter

Målgruppe

 • Europeisk NEETs (ikke under utdanning eller i arbeid) først og fremst i partnerlandene: Italia, Bulgaria, Tyskland og Norge
 • Teatre og scener med mindre enn 300 sitteplasser i partnerlandene.
 • Officine della Cultura (ita) Promotore
 • Rete Teatrale Aretina (ita)
 • OpenCom APS (ita)
 • Balcan Agency for Sustainable Development (bg)
 • Förderagentur beratungshaus (de)
 • NTI-MMM (nor)
 • Euromasc (nor)

Varighet

 • To år 04.05.2015 > 30.04.2017