Prosjektdokumenter

 

Dette dokumentet dekker undervisningsprogrammet Backstage og er delt inn i syv forskjellige seksjoner som for øyeblikket er tilgjengelig på bulgarsk, engelsk, tysk, italiensk og norsk. Avsnittene refererer til den utviklede flerspråklige kvalifikasjonsmatrisen for å sikre at kjernebestanddelene i kvalifikasjonskravene er dekket. Samtidig er læreplaninnholdet satt i en sammenheng som gjør det mulig å organisere opplæringen uavhengig av matrisestrukturen som sådan, med åpning for didaktisk fleksibilitet og bruk av en e-læringsplattform.

 

 

Backstage-prosjektet tar sikte på å gjøre det mulig for unge og ansatte å engasjere seg i og å delta i en kontinuerlig og profesjonell utviklingsprosess (CPD – Continuous Professional Development). CPD er knyttet til arbeidstakerens rolle og kompetanse og organisasjonens strategiske behov, og gjør det mulig for organisasjonen å utvikle den kunnskap og de ferdigheter som kreves for å matche de faglige krav. I et bredere perspektiv kompletterer CPD den mer generelle kontinuerlige yrkesopplæringen som et uttrykt mål for den europeiske politikken for utdanning, opplæring og sysselsetting, også inkludert anerkjennelse av tidligere læring gjennom realkompetansevurdering.

NEET-perspektivet og muligheten for arbeidsbasert trening, e-læring og realkompetansevurderinger, inkludert tildeling av sertifikater for å være i samsvar med den utviklede kvalifikasjonsmatrisen, er dette et verdifullt bidrag til den enkeltes karrierevei, sysselsetting og livslang læring.

Kunnskap, ferdigheter og kompetanse for de viktigste arbeidsoppgavene for en europeisk Junior Backstage Technician har blitt beskrevet som aggregerte enheter av læringsutbytte under overskriftene som er oppført i Backstage-matrisen:

EU-BACKSTAGE -U1 Kundekommunikasjon, krav og forespørsler

EU-BACKSTAGE -U2 Planlegging, beregning og bygging av scener

EU-BACKSTAGE -U3 Belysningsdesign og lyssetting

EU-BACKSTAGE -U4 Lydkonfigurering og drift

EU-BACKSTAGE -U5 Spesielle krav og effekter (elektronikk, video, IKT, pyroteknikk)

EU-BACKSTAGE -U6 Sikkerhet: Standarder, brannforebygging, evakuering og førstehjelp

EU-BACKSTAGE -U7 Teaterledelse, logistikk og organisasjon

EU-BACKSTAGE–U8 Tverrfaglige ferdigheter

EU-BACKSTAGE–U9 Miljøansvar og bærekraft

Når kompetansekravene i disse enhetene av læringsutbytter er oppnådd, vil en kunne bli tildelt en sertifisering på at en tilfredsstiller kvalifikasjonskravene til en European Junior Backstage Technician.

Rapporten beskriver analysen av kravene til små og mellomstore teatre (SMT) ifølge deres teknisk ansatte (scenearbeidere/teknikere).
Tre ulike metoder har blitt brukt i analysen.
Først en sekundær analyse av offisielle og uoffisielle statistiske data i de fire partner landene.
De statistiske dataene beskriver situasjonen for NEETs i fire land, men har også et øye på arbeidsmarkedet politikk, befolkningen osv.
Deretter har intervjuer blitt holdt med eksperter i fire land. Målet med intervjuene var å få en oversikt over situasjonen i SMT til scenearbeidere/teknikere. Resultatene av intervjuene føre til en gjennomgang av de grunnleggende forutsetningene for prosjektet samt utformingen av spørreskjemaet for undersøkelsen.
Spørreundersøkelsen er den viktigste datakilden for rapporten. Den inneholder oversikt over størrelsen av teatrene, antall ansatte og opplæring av personalet. Kjerneelement i undersøkelsen er den kvalifisering som kreves av SMT. Derfor har undersøkelsen sett om det var en generell mangel på dyktige fagfolk og om de deltakende teatre og scener hadde noen bestemt eller felles karakteristikk. De ferdigheter som kreves og hensiktsmessigheten av opplæringen som tilbys har vært en del av undersøkelsen samt spørsmålet for reformer av eksisterende opplærings tilbud.

 

Kommunikasjonsveiledning
Viser grunnleggende metoder og verktøy for å iverksette kommunikasjonsaktiviteter i Backstage-prosjektet slik at målene nås.

Veiledning for å nå fram til NEETs (ungdom utenfor arbeid og opplæring)
Dette er den andre delen kommunikasjonsplanen for Backstage. Den er utarbeidet for å støtte partnerne i kommunikasjonsaktiviteter for å nå fram til NEETs-grupperinger.