Partnere

Officine della Cultura, har som mål å fremme og utvikle aktiviteter knyttet til produksjon, utvikling, og administrasjon av kultur og underholdningsaktiviteter.
Hovedmål: Å utvikle en kulturell økonomi innenfor området. Markedsføring og utvikling av kunstnerisk og kulturell arv, støtte forskjellige former for kunstneriske uttrykk. Legge vekt på unge arbeideres kunstneriske utrykk og kreativitet.
Officine della Cultura, følger disse mål gjennom arbeid og faglig vekst hos deres medlemmer og arbeidere (kunstnere, teknikere og arrangører). Lager møteplasser for samhandling og kulturell utvikling. Planlegger og arrangerer festivaler, musikalske arrangementer, teater og underholdning. Til slutt: utvikle pedagogiske aktiviteter for skoler og publikum, med formål å øke oppmerksomheten i kultur- og underholdningsmarkedet.

Balkan Agency
for Sustainable Development

info@balkanagency.org
www.balkanagency.org

BASD er et NGO – et nettverk av kulturelle organisasjoner, regionale organer, opplæringsinstitusjoner i Balkan og EU-landene. Aktiviteter er innenfor fag- og yrkesopplæring  og kunst: sosioøkonomisk og bærekraftig utvikling.  Implementering og administrasjon av EU prosjekter i energieffektivitet og fornybare energikilder. Aktiviteter knyttet til utvikling av arbeidsmarkedet, menneskelige ressurser og politikken på dette området. Demografiske trender, menneskerettigheter livslang læring, utvikling av utdanning og opplæring innen kunst og kultur. Sosial inkludering, sosial økonomi, sosiale og helsemessige tjenester. Regional utvikling, grenseoverskridende, transnasjonal, interregionalt samarbeid. Turisme og distriktsutvikling.  BASD har eksperter i opplæring, forskning, innovasjon og analyser. Bevisstgjøring og nettverk. Medlem av Bulgarsk forum for internasjonal utvikling. Anna Lindh Foundation. Global Compact representant for Balkan i Earth Charter.

EUROMASC – European Masters of Skilled Crafts (www.euromasc.eu ) er en konsulentvirksomhet med lang erfaring og kompetanse fra samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner innenfor yrkes- og profesjonsutdanning på alle nivåer. Utgangspunktet for EUROMASC strekker seg tilbake til 1995 og fra 2008 som en spin-off fra den norske driften av EUs utdanningsprogram Leonardo da Vinci ved Teknologisk Institutt. EUROMASC er engasjert i drift og oppfølging av prosjekter så vel som i partnerskap og som underleverandør av tjenester.
EUROMASC er aktiv i EU-prosjekter under paraplyer som Leonardo da Vinci, Programmet for Livslang Læring og Erasmus+, samt gjennom deltakelse i EØS-finansierte prosjekter. EUROMASC har samarbeidet med EU-Kommisjonens ECVET-Team om innføringen av ECVET i Europa og støtter de norske EØS-ordningene og UNESCO/UNEVOC-aktiviteter, nettverk og tiltak.
Kjerneområdene er yrkesmessig mobilitet i opplæring og sysselsetting, gjensidige vurderinger og godkjenninger i forbindelse med Europass, ECVET og EQF og omfatter utvikling av instrumenter og metoder for realkompetansevurderinger basert på læringsutbyttebeskrivelser.
De viktigste målene for virksomheten er å sikre vurdering og godkjenning av alle typer læringserfaring som del av den enkeltes samlede kompetanseportefølje. Dette styrker gjensidige godkjenninger og fleksible læringsløp mellom ulike tilbydere, oppmuntrer til læring i arbeidslivet og støtter læring i et livslangt perspektiv.

EureCons Förderagentur GmbH er en privat rådgivnings- og forskningsvirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Det ble grunnlagt i 2011 som en organisering av tverrfaglige, samarbeidende eksperter fra vitenskap, arbeidsliv samt internasjonale partnere. EureCons Förderagentur GmbH tilbyr støtte til virksomheter og lokale myndigheter i alle områder av strategisk utvikling og analyse (markedsundersøkelser, prognoser, SWOT analyse, undersøkelser, etc.). I tillegg tilbyr EureCons Förderagentur GmbH støtte innenfor ledelse,økonomi, oppretting av konsortier, samt rådgivning vedr finansiering i Europeisk, nasjonale og internasjonale prosjekter. En effektiv og bærekraftig kvalitetsstyring er også en integrert del av tjenestene. I Europeiske prosjekter er fokus på programmer som Horizon 2020, Erasmus +, ESF og Interreg. EureCons Förderagentur GmbH ser seg selv som et bindeledd mellom konsulenttjenester og forskning så vel som en dør til Europa.

OpenCom har som mål er å fremme, øke kunnskap og bevisstgjøre bruk av «sosial kommunikasjon» som grunnleggende funksjon, både på individnivå og i ulike sosiale sammenhenger. Det er et strategisk verktøy for å forbedre kvaliteten, bidra til nå mål og målsettinger i prosjekter og tjenester i offentlige og private enheter, blant borgere, foreninger og bedrifter. OpenCom er også aktiv i sosiale kommunikasjon, opplæring, internasjonalt samarbeid med nabolandene (Albania, Montenegro) og EU-landene (Malta, Slovenia, Polen, Tsjekkia, Spania, Hellas, Portugal, Storbritannia og Tyskland). OpenCom er del av konsortiumet «Arezzo Fashion» dannet av videregående skoler, lokale frivillige organisasjoner og bedrifter i ulike sektorer. Takket være sine prosjekter forbedrer OpenCom ungdommene gjennom internasjonale prosjekter, hvor de yngste fra hele Europa spiller en aktiv rolle i interkulturell dialog og gjensidig respekt for kulturmangfoldet.

Multilateral Monitoring Management
support@ntim.org
www.ntim.org

NTIM (NTI-MMM Ltd) leverer WEB-baserte tjenester for overvåking, ledelse og drift av tverrnasjonale prosjekter. Den grunnleggende porteføljen var MultiPass med hensikten å dekke administrasjon av prosjekter fra søknadsfasen til rapportering. Aktiviteter støttet gjennomføringen av Leonardo da Vinci og Europakommisjonens livslang læring-programmet (LLP) og i Erasmus +.
NTIM ble etablert i 2006 som en spinoff fra tidligere operatøren av EU-programmet Leonardo da Vinci, Teknologisk Institutt (TI), og har vært i drift fra 1 januar 2007. Erfaringer fra EU program drift siden 1995 danner kjerneområdene som å organisere og gi råd om praktisk drift av transnasjonale programmer og prosjekter. NTIM er involvert i prosjekter rettet mot europeisk mobilitet og implementering av ECVET prinsipper i kompetanseutvikling, kartlegging og dokumentasjon. I samarbeid med EUROMASC Ltd støttes aktiviteter med bruk av ECVET prinsipper i EQF orienterte miljøer på nasjonale, sektorerrettede og internasjonale nivåer.

Rete Teatrale Aretina er et nettverk av syv organisasjoner innenfor scenekunst. Nettverkets sekretariat koordinerer aktivitetene til medlemmene og tilbyr profesjonelle tjenester som delt billettkontor, kommunikasjon og prosjektutvikling. Medlemmene har stor kunnskap om kunstnerisk produksjon, og de koordinerer sine aktiviteter for å ha en europeisk dimensjon og for å møte utfordringene i et svært vanskelig miljø for scenekunst Nettverkets medlemmer har et bredt spekter av kunnskap, ferdigheter, erfaringer og strategiske allianser med lokale myndigheter, bedrifter og andre kulturelle enheter over hele Europa.

De syv selskapene som er med i nettverket:
Diesis Teatrango: Et kooperativ av sosiale teatre med skuespillere med fysiske og psykiske funksjonshemminger.
Libera Accademia di Teatro: teater treningssenter i Arezzo, arbeider med profesjonelle og amatørskuespillere.
Officine della Cultura: Nettverk av samarbeidende organisasjoner i musikkteater og annen scenekunst.
Teatro di Anghiari: En organisasjon rettet mot opplæring og historiefortelling.
Teatro Popolare d’Arte: Et selskap spesialisert i å jobbe med barn, men også med innsatte fra lokale fengsler.
Nata: Spesialisert i Commedia dell’Arte og barneteater.