Анализ на потребностите Доклад

Настоящият доклад представя анализа на изискванията на малките и средни театри (MСT) по отношение на техния технически персонал (техници зад кулисите). За анализа са използвани три различни метода. Първо, вторичен анализ на официални и неофициални статистически данни от четирите страни партньори. Статистическите данни описват основно положението на млади хора, които не учат, не работят и … Leggi tutto